#SaMadalingSabi by Fr. Franz Dizon

FOR MORE VLOGS, CLICK HERE FOR SA MADALING SABI FB

SMS: Divide and Conquer

May 25, 2020

SMS: Panakip-Butas

May 14, 2020

SMS: Palalimin natin ang ating ugnayan sa Panginoong Jesus

May 11, 2020

SMS: Katotohanan at Kabutihan

May 06, 2020

SMS: Social Media at ang Kawan ng Diyos

May 04, 2020

SMS: Mas Mabuti Pa ang Iba

March 27, 2020

SMS: Punan ang Kulang

March 26, 2020

SMS: Tahanan ng Diyos, Daluyan ng Buhay

March 24, 2020

SMS: Mangarap

March 23, 2020

SMS: Lahat Tayo, Kailangan ng Awa

March 21, 2020

SMS: Sandiga’y Ngayon

March 06, 2020

SMS: Kisapmata

February 20, 2020

SMS: Love Everyone by All Means

February 14, 2020

SMS: Mamamasan

January 09, 2020

SMS: Komunyon

November 28, 2019

SMS: Tinimbang Ngunit Kulang

November 27, 2019

SMS: Umakyat Nang Mamulat

November 19, 2019

SMS: Hindi Pa Huli ang Lahat

November 02, 2019

SMS: Liwanag ng Kabanalan

September 23, 2019

SMS: Pagpapakitang-Puso

September 17, 2019

SMS: Tumingin sa Walang Hanggan

September 11, 2019

SMS: Age Matters

July 26, 2019

SMS: SAL

July 16, 2019

SMS: Unahin ang Dapat Unahin

July 10, 2019

SMS: Alaga ang Kailangan

July 07, 2019

SMS: Pusong Buhay, Nagliliyab at Naghihirap

June 28, 2019

SMS: Tapat

June 26, 2019

SMS: Regalo Ka Sa Mundo

June 24, 2019

SMS: Ipagpamuri ang Diyos Nating Kalakasan

June 21, 2019

SMS: Christus, Pantocrator

April 03, 2019

SMS: Nais Mo Bang Gumaling?

April 02, 2019

SMS: Utang Na Loob

April 01, 2019