ITANONG MO KUNG BAKIT kay Msgr. Andy Valera

FOR COMPLETE EPISODES, CLICK HERE FOR IMKB PLAYLIST

ITANONG MO KUNG BAKIT: Mga Tagubilin ukol sa CO-VID 19

Mar 14, 2020

Itanong mo kung Bakit kay Msgr Andy Valera: Episode 42: CHURCH HIERARCHY

Aug 3, 2019

Itanong mo kung Bakit kay Msgr Andy Valera, “Paanyaya para sa Misa ng Krisma ” Facebook

Apr 16, 2019

Itanong mo kung Bakit kay Msgr Andy Valera, “Tenebrae”

Apr 16, 2019

Itanong mo kung Bakit kay Msgr Andy Valera: Episode 21

Jan 1, 2019

Itanong mo kung Bakit kay Msgr Andy Valera Pamaskong Pagbati 2018 Facebook

Dec 25, 2018

Itanong mo kung Bakit kay Msgr Andy Valera BAKIT GINAGAMIT NG SIMBAHAN ANG INTERNET AT FACEBOOK

Oct 28, 2018