Out of the Depths: PANAHON NG PAGDATING NG PANGINOON (11.27.22)

OOTD : Panahon ng Pagdating ng Panginoon Ngayong araw, binubuksan natin ang Panibagong Taong Liturhiko ng Simbahan sa Unang Linggo ng Adbiyento.

Tatalakayin nina Bishop Dennis at Fr. Franz ang kahalagahan ng Paghihintay lalo na sa pagdating ng ating Panginoon. Dito lamang sa programang naglalapit sa puso ng Mahal na Obispo, ang OOTD: Out of the Depths, Ating Pakinggan ang Tinig sa Pastulan.

#Paghihintay #OOTDAdvent #sandiganmalolos #DioceseofMalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *