TINIG NG PASTOL: ANG PAGKAKAISA NG MGA BANAL AT ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN (11.03.22)

TINIG NG PASTOL: ANG PAGKAKAISA NG MGA BANAL AT ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN

Bishop Dennis C. Villarojo shares his reflection on the Communion of Saints and Eschatology for the month of November.

#dioceseofmalolos #sandiganmalolos #bishopdennisvillarojo #tinigngpastol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *