Tinig ng Pastol: MENSAHE NG OBISPO VILLAROJO KAUGNAY NG PAGDIRIWANG NG UNDAS (11.01.22)

FULL TEXT: “Minamahal na Bayan ng Diyos sa Diyosesis ng Malolos, Mahalaga sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ang una at ikalawang Araw ng Nobyembre. Sa unang araw ng Nobyembre, pinararangalan natin ang lahat ng mga banal, kilalala man natin o hindi. Ang kanilang katapatan sa pagsusumikap na maging kawangis ni Kristo ay nakapagpapalakas ng ating kalooban upang pagsumikapan din nating matulad sa puso’t diwa ng ating Panginoon.

Ang ikalawang araw naman ng Nobyembre ay nakalaan para gunitain natin ang mga yumao, lalo na ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ipinagdarasal natin sila sa araw na ito taglay ang pag-asa na sa awa ng Diyos, ang pintuan ng langit ay bubuksan para sa lahat ng iniligtas ni Kristo. Ang dalawang pagdiriwang na ito ay nagpapahayag ng ating paniniwala sa buhay na walang hanggan.

Nakalulungkot nga lamang na sa panahon natin, marami nang mga tao ang nabubuhay na tila wala nang pakialam sa kung anong naghihintay sa atin matapos ang kamatayan. Mas marami ang abala at nag-uubos ng kanilang lakas para sa mga makamundong bagay na imbes na maglapit ay naglalayo sa kanila sa Diyos. Sa pag-alaala nawa natin sa kalipunan ng mga Banal at sa mga yumaong mahal sa atin, manumbalik nawa sa atin ang sigasig na makamit ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo, ang Mahal na Birhen, sampu ng lahat ng mga banal at lahat ng ating mga mahal sa buhay na nagsumikap ring magpakabanal.

Sa ating mga pagtitipon ngayong undas, alalahanin din natin ang halaga ng sama-samang pananalangin at pakikiisa sa Banal na Misa. Magsimba po tayo at magpamisa. Sa pamamagitan nito, magkakamit ng indulhensya plenarya ang mga kaluluwa sa Purgatorio mula unang araw hanggang ika-walo ng Nobyembre. Sa mga dadalaw sa Sementeryo o mananatili lamang sa bahay para manalangin, mayroon pong inihandang mga panalangin ang ating Komisyon ng Liturhiya na nakapaskil din sa official facebook page ng ating Diyosesis, ang The Roman Catholic Diocese of Malolos – ANG SANDIGAN.

Maaari din nating sabayan ang ilan pang panalangin para sa yumao sa Hallow App. Tingnan ang mga link na nasa caption ng mensaheng ito. Ako po si Bishop Dennis Villarojo, Obispo ng Diyosesis ng Malolos at kasama ninyo ako sa pananalangin / para sa kapayapaan ng kaluluwa ng inyong mga yumaong mahal sa buhay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng maykapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen.”

PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO (Sandigan): https://www.facebook.com/angsandiganm… PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO (Hallow): https://hallow.com/chapters/1340

#AngSandiganMalolos

=================

Visit our Website and Follow our Social Media Platforms!

Website: https://malolosdiocese.ph

Facebook: https://www.facebook.com/angsandiganm…

Instagram: https://www.instagram.com/angsandigan…

Youtube: https://www.youtube.com/c/angsandigan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *