SDE: DIOCESAN PASTORAL ASSEMBLY 2022 (10.06.22)

Sa pangunguna ng Lub. Kgg. Dennis C. Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos, isinagawa ang Pastoral Assembly 2022 na may temang “Sama-sama tungo kay Kristo” upang balikan ang mga panukala ng Ikalawang Sinodo ng Diyosesis at magbigay-tugon sa mga pangangailangang pastoral na nailahad sa proseso ng pakikinig kaugnay ng Synod on Synodality noong 2021-2022.

#PastoralAssembly2022
#DioceseOfMalolos
#SynodOnSynodality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *