Feature: DIOCESAN PASTORAL ASSEMBLY 2022 – Summary of Reports

Sa pagpapatuloy ng Malolos Pastoral Assembly 2022, pinamunuan ni Rdo. P. RJ Brion, ang Chancellor ng Diyosesis ng Malolos, ang pag-uulat nang napag-usapan ng bawat grupo o komisyon.

Habang ipinapaliwanag ni Fr. RJ ang bawat report ng komisyon, nagkaroon din ng active participation mula sa mga dumalo. Ipinaliwanag kung ano-ano ang dapat pang gawin ng bawat komisyon upang maisagawa ito sa bawat parokya.

Isa rin sa napag-usapan sa Pastoral Assembly at sinang-ayunan ng ating Obispo Dennis Villarojo ay ang pagiging komisyon ng Basic Eccesial Community o BEC sa ating Diyosesis dahil itinuturing itong pangunahing layunin ng Simbahan.

Ipinahayag din ni Bishop Dennis na malaki ang saklaw na gawain ng Commission on Formation na sumasaklaw sa mga Katekista (PASKA) at mga organisasyon na may kinalaman sa ebangelisasyon at misyon.

Halos nasa Tatlong Daan at Animnapu (360) ang pumunta sa Pastoral Assembly at inaasahan na magiging yearly activity ito ng ating Diyosesis.

Pagkatapos nito ay magkakaroon ng Banal na Misa na dadaluhan ng lahat ng participants.

#PastoralAssembly2022

#DioceseOfMalolos

#SynodOnSynodality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *