Feature: DIOCESAN PASTORAL ASSEMBLY 2022 – Sharing of the Commissions (10.06.22)

Pagkatapos ng pagninilay ni Bishop Dennis C. Villarojo, nagkaroon ng groupings ang bawat Kura Paroko at Lay representatives upang magbahaginan tungkol sa concerns at suggestions sa bawat Komisyon at samahan na sakop ng ating Diyosesis.

Narito ang listahan ng bawat grupo:

1. ๐˜๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ

2. ๐˜“๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜จ๐˜บ

3. ๐˜ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฉ

4. ๐˜š๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ˆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ

5. ๐˜๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜“๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ, ๐˜“๐˜ข๐˜ช๐˜ต๐˜บ

6. ๐˜Š๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜บ

7. ๐˜š๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜”๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ

8. ๐˜‰๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ค ๐˜Œ๐˜ค๐˜ค๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜บ (๐˜‰๐˜Œ๐˜Š)

9. ๐˜Š๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค ๐˜Œ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜Š๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ด

10. ๐˜›๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด

Ang Religious Catechists of Mary (RCM) ang naging facilitators ng bawat grupo.

Pagkatapos ng bahaginan, iuulat ito sa buong plenaryo.

#PastoralAssembly2022

#DioceseOfMalolos

#SynodOnSynodality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *