Out of the Depths (Replay): ANG PAGTATAMPOK NG BANAL NA KRUS (09.11.22)

OOTD Replay | September 11, 2022

Ngayong gabi, sa nalalapit na Kapistahan ng Pagtatampok sa Banal na Krus, balikan natin ang episode na ito kung saan tinalakay natin kung paano magiging magaan ang pagpasan natin sa krus ng ating buhay.

Dito lang ‘yan sa programang naglalapit sa atin sa ating obispo, ang OOTD: Out of the Depths, Ating pakinggan ang tinig sa pastulan. #OOTDExaltationOfTheHolyCross #AngBatingawOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published.