Out of the Depths: BOKASYON – Recap (09.04.22)

Bokasyon, bokasyon, saan ako paroroon? Naguguluhan ka ba o hindi naman kaya matagal mo nang pinag-iisipin kung anong Bokasyon ang iyong tatahakin? Sa episode na ito kasama si Bishop Dennis, bibigyang kasagutan nya ang mga tanong tungkol sa ating pagpili ng Bokasyon.

Makatulong nawa ito papalapit sa ating Panginoon at patuloy na makapaglingkod sa Kanya.

Dito lang ‘yan sa OOTD: Out of the Depths, ating pakinggan ang tinig sa pastulan. #OOTD #AngBatingaw

Leave a Reply

Your email address will not be published.