BALITANG SANDIGAN: Programang “Alpha”, Ipinakilala sa mga Kabataang Laykong Lingkod ng Diyosesis (08.20.22)

Ika-13 ng Agosto 2022 – Humigit-kumulang 60 katao mula sa tatlong komisyon ng Diyosesis ng Malolos ang dumalo sa ginanap na seminar na pinamagatang “Experiencing Alpha Youth Series Diocese of Malolos” sa Diocesan Formation Center, Guiguinto, Bulacan.

Ito ay kinabibilangan ng mga Diocesan Commission on Youth (DCY) Core Group at Vicarial Lay Coordinators, Diocesan Commission on Social Communications (DCSC) Core Group at Vicarial Lay Coordinators, at ang 500 Young Missionaries ng Pandiyosesis na Sentro ng Katekesis (PASKA).

Ayon sa ALPHA Philippines, ang grupong inanyayahang manguna sa panayam, layunin ng seminar na ito na ipakilala ang proyektong Alpha nang magamit ito sa mga kabataan, lalo na ang mga ‘unchurched’ at mahikayat silang bumalik sa Simbahang Katoliko.

Ito ay isang serye ng mga pagpupulong sa pagitan ng mga iba’t ibang kasapi na maaaring lingkod ng Simbahan o ang mga nawawalay dito o mga “unchurched” upang bumuo ng isang ligtas at totoong lugar upang talakayin ang ilan sa mga mahahalagang aspeto ng buhay, gaya ng kahulugan, pananampalataya, at pagtitiyaga sa mga hamon nito.

Ayon sa mga nag-organisa ng proyektong ito, layunin ng pagpapakilala ng ALPHA na mas lalong paigtingin ang buhay pananampalataya ng mga Katoliko sa Diyosesis, lalo na sa kasalukuyan na kung saan naapektuhan ang pakikipagkapwa ng mga kabataan dala ng ‘social media’ at dahil sa pagkakanya-kanya na bunga ng COVID-19 pandemic.

Kamakailan lamang ay ipinadala ng Lub. Kgg. Dennis C. Villarojo, Obispo ng Malolos, si Rdo. P. Joseph Franz T. Dizon upang magkaroon ng panimulang pagdanas sa nasabing seminar series sa Kuala Lumpur, Malaysia upang maipakilala ito sa kaparian at mga laykong lingkod sa Diyosesis ng Malolos.

Sa pagsang-ayon ng Mahal na Obispo, ito rin ay inilahad sa kaparian ng Diyosesis ng Malolos sa kanilang buwanang pulong tuwing ikatlong Lunes ng buwan na ginanap naman sa Seminaryo Mayor ng Inmaculada Concepcion upang lalo itong maipalaganap at maipakilala sa mga parokya ng Diyosesis.

#AngSandiganMalolos

#BalitangSandigan

=================

Visit our Website and Follow our Social Media Platforms!

Website: https://malolosdiocese.ph

Facebook: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos

Instagram: https://www.instagram.com/angsandiganmalolos

Youtube: https://www.youtube.com/c/angsandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.