TINIG NG PASTOL: Sino Ako Para Sa’yo: Bakit Dapat Sagutin ng Pusong Umiirog?

Sino Ako Para Sa’yo: Bakit Dapat Sagutin ng Pusong Umiirog?

Ang buhay ng tao ay laging paglalakbay, nagtatanong at naghahanap. Paano ba natin natutuklasan ang ating sarili? Lumalaya ba tayo kapag nakikita natin kung sino at ano tayo?

Sa ating pag-iral, umiibig tayo. May pagmamahal na panandalian lamang ngunit may pag-ibig na pang habambuhay. Nabubuhay tayo sa pag-ibig, at hindi sa kahuwadan ng puso. May pag-ibig na hindi kailangan ng magtanong ng bakit, paano o gaano. At ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa’y ganoon din tayo umibig.

Sa bagong episode ng Tinig ng Pastol, ating pagnilayan kung paano tayo iiral, mananatili at patuloy na magmamahal sa Panginoon.

#AngSandiganMalolos

#TinigNgPastol

#ConsolaminiPopuleMeus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *