Taon ng Hubileo para sa Pandiyosesis na Dambana at Parokya ng San Isidro Labrador, Pulilan, Bulacan (06.03.22)

MAGALAK AT MAGDIWANG!

Noong ika-12 ng Marso ay ating ipinagdiwang ang Ikaapat na Daang Taon ng Kanonisasyon ni San Isidro kung saan ibinahagi ni Obispo Dennis Villarojo na ang Pandiyosesis na Dambana at Parokya ni San Isidro Labrador ay pinahintulutan ng Apostolic Penitentiary na maging SIMBAHANG PANGHUBILEYO mula ika-15 ng Mayo 2022 hanggang ika-15 Mayo 2023 sa pagdiriwang ng TAON NG HUBILEO

Ang pormal na pagbubukas ng Taon ng Hubileo ay gaganapin sa ika-31 ng Hulyo 2022, Linggo, sa ganap na ika-9 ng umaga. Kaalinsabay din nito ay ang PAGDATING AT PAGSASADAMBANA NG RELIKYA NI SAN ISIDRO.

Halina’t makiisa sa mga natatangi at makasaysayang pagdiriwang sa karangalan ng ating pintakasi na si San Isidro Labrador! Ang mga detalye ng pagdiriwang ay ibabahagi sa ating Facebook page sa mga susunod na araw.

Narito ang kopya ng dekreto na galing sa Roma patungkol sa Taon ng Hubileo at Indulhensya Plenarya: http://tinyurl.com/SILJubileeYear

#DSPSILPulilan#TinatawagSaKabanalan

See less

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *