BALITANG SANDIGAN: MGA BAGONG MAMUMUNO SA MGA KOMISYON NG DIYOSESIS, HINIRANG NG OBISPO NG MALOLOS

Kaugnay sa Pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pentekostes, halina’t kilalanin ang mga bagong hirang na tagapamahala sa ating mga pandiyosesis na komisyon:

Rev. Fr. Narciso S. Sampana, Vicar General

Rev. Fr. Renato B. Brion, Jr., Chancellor

Rev. Fr. Arvin Ray C. Jimenez, Vice-Chancellor and Archivist

Rev. Msgr. Manuel B. Villaroman, Episcopal Vicar for Northern District

Rev. Fr. Ronaldo C. Tuazon, Episcopal Vicar for Religious

Rev. Fr. Efren G. Basco, Episcopal Vicar for Clergy

Rev. Fr. Prospero V. Tenorio, Member, Committee on Pastoral Care for Priests

Rev. Fr. Dennis S. Cruz, Oeconomus

Rev. Fr. Conrado R. Santos, Jr., Commission on Family and Life

Rev. Fr. Benito B. Justiniano, Commission on Formation

Rev. Fr. Norberto A. Gagui, Commission on Liturgy

Rev. Fr. Jaime B. Malanum, Commission on Temporal Goods

Rev. Fr. Joseph Franz T. Dizon, Commission on Social Communications

Rev. Fr. Melchor R. Ignacio, Commission on Social Action

Rev. Fr. Alvin P. Pila, Commission on Youth

Rev. Fr. Roberto C. Mariano, Commission of Social Security and Welfare of the Clergy

Rev. Fr. Vincent M. Reyes, CSSWC, Committee on Health Care

Rev. Fr. Teodorico L. Trinidad, Basic Ecclesial Community

Rev. Fr. Dario V. Cabral, PASKA

Rev. Fr. Joselin L. San Jose, Bible Apostolate

Halina’t sama-sama nating ipanalangin na isugo ng Panginoon ang Banal na Espiritu, ang Paraklito, upang Kaniyang gabayan at basbasan ang kanilang tatlong taong panunungkulan na magsisimula sa ika-1 ng Hulyo, 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *