BALITANG SANDIGAN: “DEEPEn, idinaos” (06.02.22)

BALITANG SANDIGAN

DEEPEn, Idinaos!

Maraming anyo ng pag-ibig, pakikinig ang isa.

Mayo 28, Sabado, ginanap ang DEEPEn o Desiring, Encountering and Entrusting God’s Presence in EvangelizatioN sa Dr. Marciano D. Yanga Complex, DYCI Compound. Sa Wakas, Bocaue, Bulacan. Dinaluhan ito ng mga kasapi ng Commission on Social Communication (CSC) ng iba’t ibang parokya mula sa iba’t ibang distrito ng Diyosesis ng Malolos.

Ang palatuntunan ay inumpisahan sa isang panalangin na pinangunahan ni DCSC Chairman Rdo. Padre Nicanor Lalog II. Nagbigay naman ng bating pagtanggap ang Vice Chairman na si Rdo. Padre Joseph Franz Dizon, na nagbigay ng ilang insights tungkol sa programa. Ginanyak ni Fr. Franz ang lahat sa kung paano tayo nakikinig bilang isang mangingibig.

Isa sa pangunahing gawain ng programa ay ang panayam ni Rdo. Padre Ildefonso T. Dimaano. Tinalakay ni Padre Dimaano ang gampanin ng isang taga-CSC bilang tagapag-ugnay ng simbahan sa kanyang pamayanan. Binigyang diin dito na ang CSC, ay nag-uugnay at nagpapalaganap ng Kadakilaan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpapahayag, habang nakikinig rin sa hinaing ng iba.

Matapos ang panayam ni Padre Dimaano, tinalakay nina Sis. Elizabeth Javier – Magturo, Bro. Bernard Engay, FM, at si Bro. Darwin Santos ang tungkol sa “ministry to the deaf”. Kasama ang host na si Ms. Karen Legaspi, tinalakay nila ang mga hamon at mga oportunidad upang hindi mawaglit ang mga may kapansanan sa paglilingkod ng simbahan. Iniwang hamon ng talakayan sa lahat ng indibidwal na naglilingkod sa mga Dambana kung paano makikipagdiskurso, makipag-ugnayan, at maipaparating sa kanila ang Ebanghelyo. Pangarap na hindi imposibleng marating na magkaroon tayo ng Sign Language Interpreters sa bawat parokya.

Sa pagwawakas, ang banal na misa ay pinangunahan ni Lub. Kgg. Dennis C. Villarojo, Obispo ng Malolos. Sa kanyang homilya, binigyang diin ng Mahal na Obispo ang pakikinig. Ang pakikinig na laging nakasandig at nakatindig sa katotohanan. Ang totoong nakikinig ay tumatanggap ng pagtutuwid at hindi nakikinig sa mali. Ang taong nakapakinig o tumanggap ng maling impormasyon ay dapat bukas lagi sa pagwawasto. Ang totoong nagmamahal ay handang tumanggap at makinig kahit masakit. Ang nakikinig ay handang sumunod at magbago.

Sa kabuuan, layunin ng programang ito na hubugin ang mga naglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng Social Communications sa espiritwal na aspeto ng kanilang buhay at paglilingkod.

Mga Larawan mula sa APO JUAN Pandiyosesis na Dambana at Parokya ni San Juan Bautista at RJV Photography

#ListeningWithTheEarOfTheHeart

#DEEPEn

#AngSandigan

Visit our Website and Follow our Social Media Platforms!

Website: https://malolosdiocese.ph

Facebook: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos

Instagram: https://www.instagram.com/angsandiganmalolos

Youtube: https://www.youtube.com/c/angsandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *