Natatanging Patotoo: Panawagan ng Isang Layko (05.04.22)

BASAHIN | PANAWAGAN NG ISANG LAYKO

Mga kapwa ko laiko, hayaan po ninyo akong magtapos sa pamamagitan ng isang hamon para sa ating lahat. Hamon kung paano natin maipapakita sa ating buhay ang naging bunga ng ating pananampalataya lalo na sa aspeto ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Mabuting Pastol. Na bago pa magsimula ang ating pag-iral sa mundong ito ay wala nang ibang inisip kundi dalhin ang kanyang mga tupa sa mabuting pastulan tungo sa buhay na ganap at kasiya-siya.

Tayo po ay nagpapasakop dahil tayo ay nagtitiwala at dahil tayo ay nagtitiwala, tayo po ay sumusunod.

Sa panahong ito, ang ating Inang Simbahan sa pamamagitan ng mga hinirang ay tumatayo bilang ating Mabuting Pastol sa ating pananampalataya. Gayundin naman sila ay nagsisilbing ilaw at gabay nating mga tupa sa pagpili natin ng nais nating maging pastol sa pamamahala ng ating lipunan. Ang atin pong Inang Simbahan ay naglalabas ng mga liham pastoral ukol sa paparating na halalan upang ang ating konsensya, na kung saan ay nangungusap ang Mabuting Pastol, ay mahubog batay sa katotohanan patungo sa tamang pagpili ng ating mga pam-pamahalaang pastol na magdadala sa atin sa mabuting pastulan.

Pinapag-ingat po tayo ng Inang Simbahan laban sa mga lumalaganap na maling information at fake news na humuhubog sa ating paniniwala at pagdedesisyon ng pagpili ng ating mga political leaders. Kasama po sa kasinungalingang lumalaganap ang historical revisionism na bumabaluktot sa mga totoong pangyayari noong panahon ng batas military o martial law. Sinasama rin po sa kasinungalingan ang pagbabaliwala ng ating nakamtang demokrasya dulot ng mapayapang rebolusyon sa EDSA. Batid po natin kung sino sa mga kandidato ang nakikinabang sa mga maling information at fake news. Sana po ay pumili tayo ng kandidato na nasa panig ng katotohanan dahil ang isa pong pamahalaan na matatayo batay sa kasinungalingan ay madaling guguho at ang mga tupa rin ang mahihirapan.

Mga kapwa ko laiko, kung ang naririnig po nating payo at gabay mula sa ating Inang Simbahan ay tila hindi ata umaakma sa napipisil nating kandidato, sana po ay patuloy tayong maging bukas ang isip, puso at kalooban nang may mataimtim na panalangin upang ang ating pagpili ng ating mga pinuno batay sa katotohanan ay maging tunay na bulong, tunay na tinig na nagmumula sa Mabuting Pastol.

Tandaan po natin, ang ating isang boto ay mahalaga. May epekto ito sa ating pamilya at bayan. Huwag natin itong sayangin. Huwag nating ibenta ang ating sagradong boto at huwag nating iboto ang namimili ng boto. Ang atin pong isang tamang boto ay pwedeng siyang magpanalo sa mabuting pastol na magdadala sa atin sa mabuting pastulan.Gabayan tayo ng ating Mahal na Patrong San Juan Bautista upang maging matapang at matapat sa pagsaksi sa katotohanan.

G. Orlando Ortiz, PPC Vice Chairman, Diocesan Shrine and Parish of St John the Baptist, Calumpit, Bulacan 03 May 2022

#AngSandiganMalolos

=================

Visit our Website and Follow our Social Media Platforms!Website: https://malolosdiocese.ph Facebook: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos Instagram: https://www.instagram.com/angsandiganmalolos Youtube: https://www.youtube.com/c/angsandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *