TINIG NG PASTOL: SI HUDAS, SI TOMAS AT ANG MGA BUTAS – Magduda o Maniwala na? (05.03.22)

LINK TO VIDEO: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos/videos/1323353744813938

SI HUDAS, SI TOMAS AT ANG MGA BUTAS: Magduda o Maniwala na?

SI HUDAS, SI TOMAS AT ANG MGA BUTAS: Magduda o Maniwala na?

Sa paglayo’y tinatagpo. May iba’t ibang mukha ang simbahan. Nariyan ang katulad ni Tomas o ‘di kaya’y ni Hudas mga taong nasa laylayan, representasyon ng pagkakaiba’t di pagkakapantay-pantay sa paningin ng taong walang lalim at iba ang nasa.Sa bagong episode ng Tinig ng Pastol, ating tunghayan ang pagtindig ng simbahan sa kabila ng mga puna.Basahin ang kabuuan ng homiliya:

https://www.facebook.com/247610192353799/posts/1407364349711705/

Panoorin ang kabuuan ng homiliya: https://youtu.be/ePi8zt3M1iU#TinigNgPastol#ConsolaminiPopuleMeus#AkbayLakbayanMalolos#AngSandiganMalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *