SAAN TAYO PATUNGO?: Elections and Our Destiny as a Nation, as Christians (4.29.22)

LINK TO VIDEO: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos/videos/729928048018660

SAAN TAYO? I 𝚃𝚊𝚕𝚊𝚔𝚊𝚢𝚊𝚗 𝚜𝚊 𝙷𝚊𝚕𝚊𝚕𝚊𝚗 𝟸𝟶𝟸𝟸

𝚂𝚒 𝙹𝚎𝚜𝚞𝚜 𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚜𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗, 𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚗𝚒𝚗𝚒𝚗𝚍𝚒𝚐𝚊𝚗

Saan Tayo Patungo?

Halina’t kami’y samahan sa ikatlong serye ng mga Talakayan sa Halalan 2022 mamaya 8 ng gabi dito sa ating Facebook page!

Kasama sila Fr. Manny Cruz at Fr. Franz Dizon sabay-sabay tayong makinig at unawain ang mga dapat alalahanin ng isang botante ukol sa kahihinatnan ng kanyang pagpili at ang kanyang pananagutan matapos ang halalan.

Lagi natin tandaan, bawat Kristiyano ay may misyon na maging mapanagutang mamamayan taglay ang wasto at mabuting konsensya para sa Diyos, para sa bayan!

Si Fr. Emmanuel I. Cruz, S.Th.D ay kasalukuyan rector at propesor ng Dogmatic at Pastoral Theology sa Immaculate Conception Major Seminary, Guiguinto , Bulacan

#SaanTayo2022#VotersDiscernmentCampaign#AngSandiganMalolos#MayBilangKa#LeadMyPeople#DiocesanCommissionOnYouth#MalolosDioceseSocialActionCenter#BotoKoSandiganNgBayan#OneGoodVote#SiJesusAngAkingSusundanAkingPaninindigan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *