SAAN TAYO: Mula sa Homilya ng Misa ni Krisma ng Lubhang Kgg. Dennis C. Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos (4.25.22)

SAAN TAYO? I 𝚃𝚊𝚕𝚊𝚔𝚊𝚢𝚊𝚗 𝚜𝚊 𝙷𝚊𝚕𝚊𝚕𝚊𝚗 𝟸𝟶𝟸𝟸

𝚂𝚒 𝙹𝚎𝚜𝚞𝚜 𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚜𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗, 𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚗𝚒𝚗𝚒𝚗𝚍𝚒𝚐𝚊𝚗

Kung manaig ang kasinungalingan,
ano ang mangyayari sa ating bayan?
Ang taong manaig sa pamamagitan ng kasinungalingan ay magtataguyod
sa sarili sa pamamagitan din ng kasinungalingan.”

– Mula sa Homilya ng Misa ni Krisma ng Lubhang Kgg. Dennis C. Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos

Lagi natin tandaan, bawat Kristiyano ay may misyon na maging mapanagutang mamamayan taglay ang wasto at mabuting konsensya para sa Diyos, para sa bayan!

#SaanTayo2022#VotersDiscernmentCampaign#AngSandiganMalolos#MayBilangKa#LeadMyPeople#DiocesanCommissionOnYouth#MalolosDioceseSocialActionCenter#BotoKoSandiganNgBayan#OneGoodVote#SiJesusAngAkingSusundanAkingPaninindigan

#BeInformed#BeFormed#BeTransformed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *