OUT OF THE DEPTHS: Tandang Pananong; Easter Recollection (05.01.22)

OOTD : Tandang Pananong; Easter Recollection (re-run) | May 01, 2022

“Have you any fish?” – John 21:1-14

Walang Ayuda? Walang Kita?

Hindi ka nag-iisa, maging ang mga alagad, naranasang maging salat.

Ano ang mensahe ng Panginoong muling nabuhay para sa atin sa ganitong sitwasyon?Paalala: Ihanda ang sarili sa panalangin at pagninilay. Alisin ang anumang sagabal upang makapakinig ng mabuti. Isama ang buong pamilya sa pakikinig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *