BALITANG SANDIGAN: PRE-SYNODAL ASSEMBLY PARA SA “SYNOD ON SYNODALITY”, GINANAP SA DIYOSESIS NG MALOLOS (4.23.22)

LINK TO VIDEO: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos/videos/318761710383366

Ginanap noong Sabado, Abril 23, ang “Diocesan Pre-Synodal Assembly” ng Diyosesis ng Malolos bilang pagtatapos sa “diocesan phase” ng “Synod on Synodality” na inilunsad ni Papa Francisco simula noong 2021 at hahantong sa Ika-16 na Sinodo ng mga Obispo sa Roma sa 2023.

Inilunsad ang pagtitipon sa Bishop Cirilo R. Almario, Jr. Gynasium sa Seminaryo Mayor ng Inmaculada Concepcion sa bayang ito na binubuo ng halos 300 delegato mula sa mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa at mga piling laykong lingkod ng diyosesis. Pinangunahan ng Obispo ng Malolos, Dennis C. Villarojo ang maghapong pagtitipon at siyang nanguna sa Banal na Misa na ginanap noong ika-4 ng hapon para sa Ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay o “Divine Mercy Sunday”.

Ipinahayag ng Obispo ang kanyang kagalakan sa malawakang pagkonsulta sa iba’t ibang sangay ng lipunan na bumubuo sa Diyosesis upang makinig at makita ang mga realidad ng buhay ng Simbahan bilang tanda ng pananampalataya sa kasalukuyang panahon.Sinabi niya na “ang pagiging Simbahang Sinodal ay ang pakikinig bilang mga maliliit na sambayanan at ito ang bagong paraan ng pagiging Simbahan”. Dinadgag pa niya na, “ang ginanap nating ‘diocesan phase’ ng Sinodo na ipinahayag ng Santo Papa ay daan tungo sa mas malalim na pagtingin sa kinabukasan ng ating Diyosesis”.

Sa kagapanang ito iniulat ang buod at mga mga mungkahi mula sa naganap na mga “synodal consultation” sa 117 parokya at halos 28 sektor ng lipunan sa Diyosesis ng Malolos na kinabubuuan ng mahigit sa 4,000 kalahok na sinimulan mula 2021 hanggang sa kasalukuyan.

Ang mga ulat ay inilahad nang naayon sa mga paksang tampok ng paglalakbay tungo sa isang Simbahang Sinodal: Pagkakaisa (Communion), Pakikilahok (Participation), at Misyon (Mission), na ipinahayag ng Synodal Team sa pangunguna nina Padre Emmanuel I. Cruz na paring tagapag-ugnay para sa Sinodo, G. Michael Yanga na laykong tagapag-ungay, Dr. Rita Cucio ng Synodal Team Secretariat, at mga piling seminarista.

Ayon kay Padre Cruz, “Ang ating naging pakikinig mula sa iba’t ibang sektor at mga parokya ng ating Diyosesis ay bubuuin bilang isang ulat at ito ay pormal na isusumite sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines sa Hunyo ngayong taon.”Nakalahad sa kalendaryo ng “Synod on Synodality” na titipunin ng mga kapulungan ng mga obispo ng kada bansa ang mga resulta ng mga “synodal consultation” sa bawat Diyosesis at isusumite sa Santa Sede sa Agosto ngayong taon.

Inaasahan na tatalakayin ng Sinodo ng mga Obispo ang mga alalahaning pastoral na nakita ng bawat Diyosesis sa pagbubukas ng Ika-16 na ordinaryong pagtitipon nito sa Oktubre ng susunod na taon.

#AngSandiganMalolos #SynodOnSynodality #AkbayLakbayanMalolos

Isinulat ni Kendrick Ivan Panganiban

Larawang mula sa Iubilaeum Multimedia at DYCI Multimedia Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *