TINIG NG PASTOL (Homilya ng Misa ng Krisma 2022)

BATO, BATO SA LANGIT, ANG TAMAAN, DAPAT BANG MAGALIT?

Misa ng Krisma, Abril 12, 2022

“Marahil, mahirap nga naman ang manindigan sa katotohanan kaysa ang patuloy na pagbubulag-bulagan, pagbibingi-bingihan, at pagsasawalang-kibo sa nakikitang katotohanan at kasinungalingan.Sa bagong episode ng Tinig ng Pastol, ating tungyahan ang malalim na pagmamalay, pagkrikritikal, at ang nararapat nating pagtindig sa katotohanan.”

#TinigNgPastol#AngSandiganMalolos

=================

Visit our Website and Follow our Social Media Platforms!

Website: https://malolosdiocese.ph

Facebook: https://www.facebook.com/angsandiganmalolos

Instagram: https://www.instagram.com/angsandiganmalolos

Youtube: https://www.youtube.com/c/angsandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *