Monthly Archives: April 2022

TINIG NG PASTOL (Homilya ng Misa ng Krisma 2022)

BATO, BATO SA LANGIT, ANG TAMAAN, DAPAT BANG MAGALIT? Misa ng Krisma, Abril 12, 2022 “Marahil, mahirap nga naman ang manindigan sa katotohanan kaysa ang patuloy na pagbubulag-bulagan, pagbibingi-bingihan, at pagsasawalang-kibo sa nakikitang katotohanan at kasinungalingan.Sa bagong episode ng Tinig ng Pastol, ating tungyahan ang malalim na pagmamalay, pagkrikritikal, at ang nararapat nating pagtindig sa […]

PAGDALAW: Visit of the Replica Images of the National Shrines in the Diocese of Malolos (04.21.22)

MAGALAK AT MAGPURI! Sa isa na namang pagkakataon ay muling nagsama-sama ang mga imahen ng mga Pambansang Dambana ng Diyosesis ng Malolos, dito sa Pambansang Dambana at Parokya ng Banal na Awa ng Diyos!Halina, dumalaw at manalangin sa mga mapaghimalang imahen ng Mahal na Birhen ng Fatima, Mahal na Birhen ng Salambao at ang imahen […]

TINIG NG PASTOL | HOMILIYA | MISA NG KRISMA | Abril 12, 2022

TINIG NG PASTOL | BASAHIN  HOMILIYA | MISA NG KRISMA | Abril 12, 2022 Lub. Kgg. Dennis Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos Mga kapatid na mga Pari,  Mga Relihiyoso at Relihiyosa,  Mga kapatid sa pananampalataya, “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya aka upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Sinugo niya ako […]

MISSA CHRISTMATIS 2022 (April 12, 2022)

MISA NG KRISMA 2022 I Abril 12, 2022 I 9:00 N.U. I Martes Santo I Diyosesis ng Malolos “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.” (Lukas 4:18) Paring Tagapagdiwang: Lub. Kgg. Dennis C. Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos #MisaNgKrisma #DiyosesisNgMalolos

Out of the Depths: Baliktanaw (Season 1, Episode 1)

OOTD : Baliktanaw (Season 1, Episode 1) Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Patuloy na magdasal at manalig sa Diyos sapagkat siya ang ating pag-asa. Bawat lungkot at pighati kaya nyang pawiin at punan ng kagalakan. Manalig tayo sa Kanya dahil siya ang Diyos ng Awa. Balikan natin ang Pilot Episode ng ating programa dito […]