10th Canonical Coronation Anniversary: La Virgen Inmaculada Concepción de Malolos

ANG “CORONACION CANONICA”

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Dakilang Jubileo ng Diyosesis ng Malolos noong taong 2012 ay kanonikal ng kinoronahan ang imahen ng Virgen Inmaculada Concepcion de Malolos noong ika-10 ng Marso ng taong iyon sa diwa ni Papa Benedicto XVI noong ika-11 ng Mayo taong 2011.

Ang Koronasyon ay pinangunahan ng Papal Nuncio ng bansa, Lbhg. Kgg. Giuseppe Pinto at pinutungan ng ating Mahal na Obispo +Jose F. Oliveros D.D.

Ang Coronacion Canonica ay iginagawad lamang sa mga kinakikitaan ng malawak at malalim na pagdedebosyon ng mga deboto nito at ang himalang napatunayang naibahagi nito sa mga namimintakasi sa kanya.

Sa araw na ito ating ginugunita ang Ika-Sampung Taong Anibersaryo ng Coronacion Canonica ng Virgen Inmaculada Concepcion de Malolos

Marso 10, 2012 – Marso 10, 2022

==================

PANALANGIN SA
VIRGEN INMACULADA CONCEPCION DE MALOLOS

O Kalinis-linisang Birhen at mapagkandiling Ina,
Buhat sa aming abang kalagayan
At pagkakasadlak sa kasalanan,
Ipinagmamakaamo namin sa iyo
Na pagdalitaang dinggin ang aming mga karaingan
At tapunan kami ng sulyap ng mga mata mong maawain.

O Batis ng Awa, marapatin mo pong dinggin
Ang pagdarasal naming ito
Upang maging daan ng ipagtatamo namin
Ng iyong masaganang biyaya,
Hindi lamang para sa aming katawan
Kundi lalung-lalo ng mga makasalanan
At ikapapanuto nitong aming bayan,
alang-alang sa walang hanggang
Kaluwalhatian ng Diyos.

Amen.

VIRGEN INMACULADA CONCEPCION DE MALOLOS,
Ipanalangin mo kami!

#DioceseOfMalolos#60thAnniversary
#pinagKALOOBan#CoronacionCanonica
#VivaLaVirgen
#VirgenInmaculadaConcepciondeMalolos
#MalolosCathedral#500YOC
#500YearsOfChristianityinThePhilippines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *