OUT OF THE DEPTHS: Simbahan at Pulitika

Panahon na naman ng kampanya at halalan. Ano nga ba ang posisyon ng Simbahan pagdating sa usapin tungkol sa pulitika?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *