Out of the Depths: World Day for the Sick (February 6, 2022)

Patuloy nating ipanalangin ang mga kapatid nating may sakit lalo na sa panahon ng pandemya. Paano nga ba tayo makakatulong sa mga kapatid nating may karamdaman? Ngayong gabi samahan natin sina Bishop Dennis Villarojo at Fr. Franz Dizon upang talakayin ang 30th World Day of the Sick. Dito lang ‘yan sa OOTD: Out of the Depths, ating pakinggan ang tinig sa pastulan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *