#TinigngPastol: Mga Pagninilay ni Bishop Villarojo (01.30.22)

PAGNINILAY | ENERO 30, 2022

Ika-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

“Ang biyaya ay ibinibigay kahit hindi karapat-dapat. Huwag nating isipin na ” Karapat-dapat ako kaya dapat bigyan ako o kaya nabigyan ako that means karapat-dapat ako”.

“Makasalanan man o mabuting tao, nandyan ang biyaya ng Diyos. Pinapaulanan nya ng biyaya at pinapasikatan ng araw”.

“Tayong lahat at nangangailangan ng pag-ibig at awa ng Diyos kaya’t hinihikayat tayong lahat na umibig at magpatawad sa kapwa”.

“Ang biyaya ay tanda ng Pag-ibig, Pagmamahal, Pagkamaawain, at Pagkamapagpala ng Diyos sa atin, hindi dahil tayo ay magaling kundi dahil ang Diyos ay maawain”.

LUB. KGG. DENNIS C. VILLAROJO, D.D., Obispo ng Malolos

#PNSPA

#SanPabloApostol1941

#SanPabloApostolKontraCOVID19

#4thWeekinOrdinaryTime

Maraming salamat sa Parokya ni San Pablo Apostol, Niugan, Angat, Bulacan para sa mga katagang ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *