SIL Quadricentennial Song released (01.22.22)

O Bunying San Isidro! Inihahandog ng Pandiyosesis na Dambana at Parokya ni San Isidro Labrador, kasama ang mga Parokya ni San Isidro Labrador sa Diyosesis ng Malolos, ang opisyal na awit para sa Ikaapat na Sentenaryo ng Pagiging Santo ni San San Isidro Labrador. Halina’t sama-sama nating papurihan ang ating Ama sa pamamagitan ng ating bunying pintakasi!

Ang awit ay isinulat ni Bro. Kaloy Serviento at Prof. Angelo V. Cartago, SMRIEdr, isinaayos ni Prof. Angelo V. Cartago, SMRIEdr, at inawit ng Camerata Philippines Chorale and Chamber Orchestra.

#SILQuadricentennial #TinatawagSaKabanalan

Leave a Reply

Your email address will not be published.