Out of the Depths: Ang Itim na Nazareno (01.09.22)

Natatangi ang pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno sa ating bansa. Maraming kwento ng himala ang ating maririnig sa bawat deboto nito. Himala na nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Ngunit bakit nga ba ito malapit sa puso ng mga Pilipino? Ngayong gabi, ating pagnilayan at palalimin ang ating pagkaunawa sa Itim na Nazareno kasama ang ating Obispo Dennis Villarojo at Fr. Franz Dizon. DIto lamang ‘yan sa OOTD: Out of the Depths, ating pakinggan ang tinig sa pastulan. #OOTDNazareno #Traslacion2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.