BOKASYONG BULAKENYO: “Sinubok ng pandemya, pinalakas ng pagtawag Niya” (11.4.21)

Roman Catholic Diocese of Malolos

Bulacan Vocation Promoters

In celebration of our Vocation Month this November 2021

BOKASYONG BULAKENYO: “Sinubok ng pandemya, pinalakas ng pagtawag Niya”

#BokasyongBulakenyo#vocfest2021#DiyosesisngMalolos#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.