#Tinig ng Pastol: Ika-limang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at Pagbubukas ng Pintuan ng Jubileo (Malolos, Mayo 5, 2021)

“This HOLY DOOR assures us, na makapapasok tayo sa kaharian ng langit kapag tayo ay nagsisisi at kapag tayo ay nagkakawanggawa. REPENTANCE AND CHARITY: ang mga ito ang siyang magdadala sa atin sa kuluwalhatian ng langit.”

+ DENNIS C. VILLAROJO, DD

Obispo ng Malolos

Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Pagbubukas ng Pinto ng Jubileo ng Katedral ng Malolos

Mayo 2, 2021

#TinigNgPastol

#MalolosCathedralJubileeDoor

#500YOC

#EasterSeason2021

#DiyosesisngMalolos

#sandiganmalolos

-RJV Photography-

Leave a Reply

Your email address will not be published.