#Tinig ng Pastol: Third Sunday of Easter, April 19, 2021

“LOVE is all about the mercy of God. It is a relationship of union, it is a relationship of COMMUNION with Him – upang tayo ay makasama niya hanggang sa buhay na walang hanggan.” + DENNIS C. VILLAROJO, DD Bishop of Malolos EasterSeason2021 #TinigNgPastol #LOVE #EasterSeason2021 #DiyosesisngMalolos #sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.