54th Birthday of Bishop Dennis Villarojo (April 18, 2021)

Pagbati ng Maligaya at Mapagpalang ika-54 na Kaarawan sa ating minamahal na Obispo ng Malolos, Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, DD Abril 18 “CONSOLAMINI POPVLE MEVS” Maging Panatag Kayo, Bayan Ko. #ObispoDennis #Happy54thBirthday #April18 #DiyosesisngMalolos #sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.