#TinigngPastol: Pagdiriwang ng Ika-59 Anibersaryo ng Diyosesis ng Malolos, Marso 11, 2021

“Dapat tayong maging ganap gaya ng ating Ama na nasa langit. Kaya bilang isang sambayanang Kristiyano, kailangang sariwain natin ang ating pag-ibig at pagmamahalan sa isa’t-isa. Huwag tayong manirang-puri ng miyembro ng ating sambayanan at sa halip ay ating iparamdam ang ating dalisay na intensyon na kabutihan at pakikipagkapwa-tao.” -Most Rev. Dennis C. Villarojo, D.D. #TinigNgPastol #VirgenInmaculadaConcepcionDeMalolos #MalolosCathedral #500YOC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *