Pagdiriwang ng “ISANG ARAW PARA SA PANGINOON” March 12, 2021

Pagdiriwang ng “ISANG ARAW PARA SA PANGINOON”

Marso 12, 2021

Maaaring i-download ang RITO NG 24 HOURS FOR THE LORD bilang gabay sa pagdiriwang sa mga parokya na sakop ng Diyosesis ng Malolos.

https://drive.google.com/file/d/1d3GPEMKihasEHrx86H0CwYuu1WgdGDBp/view?fbclid=IwAR1saWPDze9tGuz3GIPS2oLqpNq2N7nBXYco_2qqBI1E7Adb8SEfSMDl38s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *