Tinig ng Pastol: Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Oktubre 20, 2020

“Ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos, Simbahan man o Pamahalaan. Ang mga batas na ipinapatupad nito ay kailangang nakapailalim at naaayon sa batas ng Diyos.”

– Lub. Kgg. Dennis C. Villarojo, D.D.
Obispo ng Malolos
Ikadalawampu’t Siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

#TinigNgPastol
#BishopDennis
#OrdinaryTime
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *