MECQ ULIT TAYO (Agosto 3, 2020)

MECQ ULIT TAYO
(Diyosesis ng Malolos)

Ilan pong mga paglilinaw at pagninilay ngayong babalik tayo sa “Modified Enhanced Community Quarantine” o “MECQ” simula bukas:

1. Ang PANSAMANTALANG ihihinto lang po ay ang pagdiriwang ng Banal na Misa kasama ang mga mananampalataya (“Missa cum populo”) sa DIYOSESIS NG MALOLOS, gayundin ang mga pagtitipong-liturhikal o sakramental ng maraming tao. Ito ay tugon ng Diyosesis ng Malolos sa panawagan ng pamahalaan na iwasan muna ang malalaking pagtitipon na maaaring maging pagkakataon upang kumalat ang CoVid19.

2. Ang mga pari ng Diyosesis ng Malolos, ayon na rin sa tagubilin ng Obispo Dennis C. Villarojo, DD, PhD at alinsunod sa Batas ng Simbahan (CIC, cann. 904 at 906), ay patuloy na magdiriwang ng mga Banal na Misa kahit walang maraming mananampalatayang nagsisimba (“Missa sine populo”).

3. Ang Banal na Misang ipagdiriwang ng mga pari sa Diyosesis ng Malolos kahit walang mga mananampalataya ay HINDI PARA SA KANILA LANG.

Ayon sa Turo ng Simbahan, “Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga pari, ang paghahandog-espirituwal ng mga mananampalataya ay nagiging ganap sa paglakip nito sa Sakripisyo ni Kristo, ang nag-iisang Tagapamagitan, na sa Banal na Eukaristiya ay hinahandog sa pamamagitan ng mga kamay ng mga pari sa NGALAN NG BUONG SIMBAHAN sa isang paraang hindi na madugo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon” (Presbyterorum Ordinins, §2 4).

Malinaw rin sa mga Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat na pinagdarasal sa bawat Banal na Misa ang “Simbahang laganap sa buong daigdig” (Eucharistic Prayer II); ang kapakanan “ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan” (Eucharistic Prayer I); ang angkan ng Diyos “sa bawat panig at sulok ng daigdig” (Eucharistic Prayer III); at ang “ang lahat ng naririto ngayon at ang buo Mong sambayanan, at ang lahat ng tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa Iyo” (Eucharistic Prayer IV).

Kaya naman, makakaasa ang mga mananampalataya sa Diyosesis ng Malolos na sila ay pinagdarasal pa rin ng buong Simbahan, lalo na ng mga pari kung kanino sila pinagkatiwala.

4. Maaari pa ring maghandog ang mga mananampalataya para sa kapakanan ng Simbahan sa anumang paraan. Maaari pa rin silang maghandog ng anuman para sa pagdiriwang ng Banal na Misa, na obligasyon naman ng mga pari na ipagdiwang kahit wala sila (CIC, can. 945 §1). Sa katunayan, obligasyon pa rin ng mga mananampalataya, ayon sa kanilang kakayahan, ang pagsuporta sa Simbahan para sa pagpapatuloy ng mga “banal na PAGSAMBA, gawa ng APOSTOLADO at KAWANGGAWA, at DISENTENG PAMUMUHAY ng mga tagapaglingkod” (CIC, can. 222 §1). Kaya naman, mananatiling bukas ang opisina ng mga parokya sa Diyosesis ng Malolos para sa mga bagay na ito, pati na rin sa iba pang pangangailanganh pastoral.

5. Ang “dispensation” o pagpapagaan ng bigat ng batas tungkol sa obligasyon na magsimba (CIC, can. 1247) ngayong mga darating na Linggo haggang sa pagbabalik ng Misa kasama ng sambayanan ay EPEKTIBO pa rin. Kung gayon, ang mga mananampalataya sa Diyosesis ng Malolos, dahil nga wala munang pagdiriwang ng Banal na Misa kasama sila, ay HINDI magkakaroon ng KASALANANG MORTAL dahil sa hindi pagsisimba.

Sa halip, ang mga mananampalataya na hindi makadadalo sa Banal na Misa ay inaanyayahang tumutok sa “Facebook Live”. Minumungkahi ring dasalin ang “Act of Spiritual Communion Catholic Prayer” na binigay ng Diyosesis ng Malolos sa panahon ng Banal na Komunyon.

PAKIUSAP: Gawin sana ito ng mga mananampalatayang hindi makadadalo sa Banal na Misa sa isang MAPANALANGING PARAAN, at mas mainam kung KASAMA ANG BUONG PAMILYA. #familygoals, ‘ika nga.

Sa huli, mga Katoliko pa rin po tayo! Pari pa rin po kami. Lingkod pa rin kami ng Diyos at ninyong ipinagkatiwala Niya sa amin.

PANSAMANTALA lang ang lahat ng ito. May awa ang Diyos. Sa kanya, magtiwala tayo. Sa kanya, manalangin tayo. Sana dumating na agad ang araw na matanggap natin ang Katawan at Dugo ni Kristo sa Banal na Misa sa Diyosesis ng Malolos. At sa pagsapit ng araw na iyon, sana gawin na natin sa isang paraang puno ng pagpapahalaga at tigid ng pagmamahal. Amen.

*** Reflections
on the Suspension of Public Celebration of Holy Masses in the Diocese of Malolos
Parish of the National Shrine of Our Lady of Fatima
Marulas, Valenzuela City
August 3, 2020

*** Photo (c) Sandigan

Leave a Reply

Your email address will not be published.