#Tinig ng Pastol: Ika-12 ng Karaniwang Panahon, Araw ng mga Ama 2020 (Hunyo 21, 2020)

“Ang tao ay magkakaroon ng isang matatag na pundasyon sa kanyang kaluluwa at sa kanyang personalidad kung mayroong paghubog ng isang mabuting ama na mahalaga sa paglago ng kanyang pagkatao.”

– Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.
Obispo ng Malolos
Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon
Araw ng mga Ama 2020

#TinigNgPastol
#ObispoDennis
#FathersDay
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.