Tinig ng Pastol: Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi, Hunyo 14, 2020

“Ang Eukaristiya ay ang PAGSAKSI natin sa pag-aalay ng Panginoon ng Kanyang sarili, sa Kanyang paghihirap at sa Kanyang kamatayan sa krus na ginaganap para sa ating kaligtasan. ”

– Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.
Obispo ng Malolos
Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi 2020

#TinigNgPastol
#CorpusChristi2020
#ObispoDennis
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

–photo credits to Ministry of Altar Servers – ICP-CMB–

Leave a Reply

Your email address will not be published.