Tinig ng Pastol: Linggo ng Santisima Trinidad, Hunyo 7, 2020

“Ipinahayag at binuksan ng Diyos ang Kanyang sarili upang tayo ay makasama at maka-isa sa Kanilang ugnayan, bilang Ama, Anak at Espiritu Santo.”

+DENNIS C. VILLAROJO, D.D.
Bishop of Malolos
Dakilang Kapistahan ng Santisima Trinidad

#TinigNgPastol
#ObispoDennis
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.