Monthly Archives: June 2020

#Tinig ng Pastol: Dakilang Kapistahan nina San Pedro at San Pablo, Apostoles, Hunyo 29, 2020

Simbahan sa pamamagitan ng sambayanan na binubuo ng mga taong may pangalan, ang LABINDALAWANG Apostoles. Nanggaling sa kanila ang mga alagad na sumusunod hanggang sa panahon natin ngayon.” – Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.Obispo ng MalolosDakilang Kapistahan nina San Pedro at San Pablo, Apostoles #TinigNgPastol#ObispoDennis#SanPedroatSanPablo#DiyosesisngMalolos#sandiganmalolos

#Tinig ng Pastol: Ika-12 ng Karaniwang Panahon, Araw ng mga Ama 2020 (Hunyo 21, 2020)

“Ang tao ay magkakaroon ng isang matatag na pundasyon sa kanyang kaluluwa at sa kanyang personalidad kung mayroong paghubog ng isang mabuting ama na mahalaga sa paglago ng kanyang pagkatao.” – Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.Obispo ng MalolosIka-12 Linggo sa Karaniwang PanahonAraw ng mga Ama 2020 #TinigNgPastol#ObispoDennis#FathersDay#DiyosesisngMalolos#sandiganmalolos

Tinig ng Pastol: Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi, Hunyo 14, 2020

“Ang Eukaristiya ay ang PAGSAKSI natin sa pag-aalay ng Panginoon ng Kanyang sarili, sa Kanyang paghihirap at sa Kanyang kamatayan sa krus na ginaganap para sa ating kaligtasan. ” – Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.Obispo ng MalolosDakilang Kapistahan ng Corpus Christi 2020 #TinigNgPastol#CorpusChristi2020#ObispoDennis#DiyosesisngMalolos#sandiganmalolos –photo credits to Ministry of Altar Servers – ICP-CMB–

Tinig ng Pastol: Linggo ng Santisima Trinidad, Hunyo 7, 2020

“Ipinahayag at binuksan ng Diyos ang Kanyang sarili upang tayo ay makasama at maka-isa sa Kanilang ugnayan, bilang Ama, Anak at Espiritu Santo.” +DENNIS C. VILLAROJO, D.D.Bishop of MalolosDakilang Kapistahan ng Santisima Trinidad #TinigNgPastol#ObispoDennis#DiyosesisngMalolos#sandiganmalolos