Mga karagdagang tagubilin para sa mga Parokya sa Bikarya ng San Diego de Alcala (Valenzuela City) kaugnay sa pansamantalang pagtigil ng pagdiriwang ng mga Misa ng Sambayanan simula hapon ng Marso 14, 2020

Pinababatid ng Obispo, Lub. Kgg. Dennis Villarojo na tungkol sa mga Misa sa kasal at libing at pati na rin sa binyag ay maari pa ring ipagdiwang ng mga nabanggit na mga Sakramento NGUNIT kailangang sabihan na hindi hihigit sa 50 tao lamang ang maaring dumalo sa loob ng simbahan.

Ang ibang panauhin ay payuhan na dumalo na lamang sa reception, samantalang ang mga nakikiramay ay sa libingan na lamang tumungo.

Ayon sa Obispo, mahalaga na ito ay magawa at maisakatuparan batay sa panukala ng mga dalubhasa upang makaiwas sa paglaganap ng Covid-19.

Ang ating mga munting sakripisyo at pag-unawa ay kinakailangan sa ganitong mga pagkakataon at panahon ng krisis bilang bahagi ng ating “charity” sa kapwa.

(9:00 PM update, 13 Marso 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *