TINIG NG PASTOL: Miyerkules ng Abo, Feb. 26, 2020

“Panginoon, wala nang maiiwan sa akin
kundi ang aking PAGKA-ABO!
IKAW na ang magbibigay sa akin ng
pagkabuo, pagkaganap.”

– LUB. KGG. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.
Obispo ng Malolos
Miyerkules ng Abo 2020

#TinigNgPastol
#AshWednesday2020
#Kuwaresma2020
#ObispoDennis
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *