“LET IT SHINE!”, SA MADALING SABI ni Fr. Franz Dizon, 02/09/2020

02.09.2020

LET IT SHINE!

Kailanman, ang pagiging Kristiyano ay HINDI pribado.Hayagan tayong binibinyagan sa harap ng buong simbahang kinakatawan ng pari, mga magulang ninong at ninang. Ganoon din sa halos lahat ng sakramentong ipinagdiriwang natin sa simbahan. Hindi nakapagtataka ang sinabi ni Jesus na tayo ngang taga sunod niya ang asin, lungsod-sa-burol at ilaw. Sapagkat ang ating pagiging kristiyano ay konkretong ‘nararanasan’ ng ibang tao: nalalasahan, nakikita, nagbibigay-liwanag.Sabi ni Propeta Isaias ngayon sa unang pagbasa (Is. 58:7-10), ang pagpaparanas ng kabutihan sa kapwa ay nagsisilbing liwanag sa dilim. Oo nga naman, kapag gumagwa tayo ng mabuti, nagliliwanag tayo at nakapagbibigay liwanag sa iba. Nahahayag ang liwanag ni Kristo na tinanggap natin noong binyag! Nagliliwanag si Kristo sa pamamagitan natin.Subalit dahil nga nahahayag ang liwanag ng kabutihan, kung minsan minamasama ito ng ilan. Ang ginagawang mabuti, minamasama o pinagdududahan. Bakit? Sila mismo ayaw umalis sa dilim. Ayaw ilabas ang liwanag na mayroon sila kaya kakahol na lamang sa pagliliwanag ng iba. Subalit sapat ba itong dahilan para maging matabang at hipan ang ilaw? O baka naman isa lamang itong sukatan kung saan nga ba nagmumula ang liwanag?Sabi ni San Pablo, kung mayroon man tayong dapat saligan, hindi ito ang sariling gilas kundi ang Diyos na kapangyarihan at lakas! Kaya nga sa kabila ng nakaambang dilim sa taglay nating ilaw, walang dapat ikapangamba kung malinaw sa atin na hindi naman tayo ang kumikinang sa ating kabutihan, kundi ang Diyos na ating pinapupurihan!Hayagan tayong naging KristiyanoSapagkat sa pagsaksi hayagan din tayokaya sa dilim huwag magpapatalo.Sapagkat ang ningning mo, kay Kristo at hindi iyo!Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Maliwanag at maningning. Subalit liwanag niya’y hindi angkin sapagkat sa araw, siya’y nanghihiram lang din.Liwanag ng Kristiyano’y hindi rin sa atin para angkinin kundi pawang pakikibahagi sa luningning ng Diyos natin!(Salamat po sa nagrequest na ibahagi ko ang homily na ito sa page sa kabila ng pagkaudlot ng facebook live ng misa kanina.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *