TINIG NG PASTOL: Kapistahan ng Sto. Niño de Malolos Huling, Linggo ng Enero

“Hindi paligsahan kung sino ang mauuna sa Kaharian ng Diyos, kundi, ito ay ang paglilingkod at pagmamahal. Tulad ng Panginoong Jesus na naging isang bata, tayo ay tinatawag na maging kalugud-lugod sa Diyos na ating Ama.”

– LUB. KGG. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.

Obispo ng Malolos

Kapistahan ng Sto. Niño de Malolos

Huling Linggo ng Enero

#TinigNgPastol

#ObispoDennis

#DiyosesisngMalolos

#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *