TINIG NG PASTOL: DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS, Enero 1, 2020

“Ang pagkakatawang-tao ng ating Panginoon ay hindi nagsasaad na nawala ang Kanyang pagka-Diyos, Siya ay nanatiling Diyos ngunit ipinaubaya Niya na Siya ay turuan ng isang tao upang magpakatao… At sa Mahal na Birhen Niya ipinaubaya na Siya ay mabigyan ng personalidad ng pagkatao.”

– LUB. KGG. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.
Obispo ng Malolos
DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS

#TinigNgPastol
#ObispoDennis
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *