Re-post of the Official Statement of the Diocese of Malolos on the Lourdes Grotto

“Its has been a custom of some people to visit the so-called “Grotto in San Jose del Monte City” whenever they come to our diocese during this time of the year. We wish to inform you that it is private property and not owned and recognized as a Catholic pilgrim site.”

+ Jose F. Oliveros, D.D.
Apostolic Administrator of Malolos
March 22, 2004

Bilang paglilinaw sa kasalukuyang estado ng Lourdes Grotto sa Lungsod ng San Jose del Monte, muling ipinapaalala ng Sentro Pastoral ng Diyosesis ang Liham Pastoral na pinirmahan ng Lubhang Kgg. Jose F. Oliveros, D.D. noong siya ay Tagapangasiwang Apostoliko ng Malolos noong ika-22 ng Marso, 2004. Muling hinihimok ang Sambayanan ng Diyos na bisitahin ang mga opisyal na lugar ng peregrinasyon sa loob ng Diyosesis, lalo sa panahong ito ng mga Mahal na Araw at ang pagdaos ng Visita Iglesia or peregrinasyon sa mga dambana at parokya. Maraming salamat po.

Leave a Reply

Your email address will not be published.