Monthly Archives: April 2019

Re-post of the Official Statement of the Diocese of Malolos on the Lourdes Grotto

“Its has been a custom of some people to visit the so-called “Grotto in San Jose del Monte City” whenever they come to our diocese during this time of the year. We wish to inform you that it is private property and not owned and recognized as a Catholic pilgrim site.” + Jose F. Oliveros, […]

Homilya ni Obispo Ongtioco para sa Misa ng Krisma sa Taon ng mga Kabataan

Obispo Ongtioco sa Katedral ng Malolos sa Misa ng Krisma

Narito ang kabuuan ng homilya ni Obispo Honesto F. Ongtioco, Administrador Apostoliko ng Diyosesis ng Malolos, sa Misa na may Pagtatalaga ng Krisma, Pagbabasbas ng mga Langis, at Pagsariwa ng mga Pangako ng mga Pari, Abril 16. Sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Eukaristiya  at Pagpapari, mga kapatid kong pari, tayo ay natitipon sa hapag ng […]